Daroviti i okruženje – porodično, obrazovno, poslovno

Udruženje građana Mensa Srbije

i partneri

pozivaju Vas na

Četvrtu međunarodnu

stručno-naučnu konferenciju

“Daroviti i okruženje – porodično, obrazovno, poslovno”

23  – 25. oktobar 2020. godine, Novi Sad

Mesto: Amfiteatar zgrade Rektorata Univerziteta u Novom Sadu (Dr Zorana Đinđića 1, Novi Sad, Srbija).

Cilj konferencije:

Cilj ovogodišnje konferencije je razmatranje odnosa fenomena darovitosti i onih faktora koji direktno utiču na njeno prepoznavanje, podršku, razvoj i puno ostvarenje. Ti faktori su porodica, sistem obrazovanja i svet rada, poslovno okruženje, u kojem darovitost može da se ispolji u različitim domenima. Želimo da podstaknemo diskusije, istraživanja i izlaganja primera dobre prakse koji će doprineti povoljnijem okruženju za razvoj darovitih i kreativnih pojedinaca u našem društvu. Želimo da konferencija bude mesto učenja iz međunarodnih iskustava i multidisciplinarnog pristupa stručnjaka, praktičara, obrazovnih stručnjaka, poslodavaca, donosioca politika i svih zainteresovanih za ovaj fenomen. Osim značajnih tema koje se odnose na porodično, obrazovno i poslovno okruženje, koja su sva u interakciji sa darovitošću, ove godine posebnu pažnju želimo da posvetimo primerima koji slikovito pokazuju kako daroviti, kreativni i inovativni pojedinci u (ne)podsticajnom okruženju (ne)mogu iskazati svoje sposobnosti.

Učesnici: Konferencija je namenjena vaspitačima, učiteljima, nastavnicima, stručnim saradnicima, defektolozima, lekarima, zaposlenima u javnim servisima, administracijama i upravama, medijskim radnicima, studentima i svima drugima koji se u svom radu susreću i bave darovitom decom, mladima i odraslima, iz zemlje i inostranstva.

Jezici Konferencije: srpski, jezici regiona i engleski.

Konferencija će biti akreditovana kao oblik stručnog usavršavanja zaposlenih u obrazovno-vaspitnim ustanovama u Republici Srbiji i doneće učesnicima 3 (tri) boda.

Pozivamo Vas da prijavite svoje učešće na Konferenciji u formi usmenog izlaganja, poster prezentacije, radionice, ili da učestvujete kao slušalac, bez izlaganja.

Svoja izlaganja možete prijaviti na neku od sledećih podtema:

 • Odnos darovitosti i porodičnog okruženja,
 • Odnos darovitosti i obrazovnog okruženja,
 • Odnos darovitosti i poslovnog okruženja,
 • Darovitost – opšta pitanja,
 • Vaspitno-obrazovni rad sa darovitima,
 • Aktuelni i alternativni pristupi u radu sa darovitima,
 • Prepoznavanje i identifikacija darovite dece, mladih i odraslih
 • Dodatna podrška darovitim osobama,
 • Etička pitanja o darovitima,
 • Osnaživanje profesionalaca za rad sa darovitima,
 • Podrška porodici darovitih
 • Tržište rada i odnos prema darovitima
 • Odnos društva prema darovitima,

– i druge relevantne teme.

Važni datumi:

 • do 20. juna 2020. – prijava sažetka/apstrakta (putem prijavne forme, uz dostavljanje sažetka na konferencija@mensa.rs);
 • jula 2020. – obaveštenje o prihvatanju sažetka;
 • jula 2020. – rok za korekciju sažetaka;
 • do 10. oktobra – prijava učešća bez izlaganja (putem prijavne forme);

Uplata kotizacije: do 20. jula 2020. godine – rok za rane uplate po nižoj ceni

                               do 30. septembra 2020. godine – rok za uplate po redovnoj ceni.

Molimo sve učesnike koji prijavljuju svoje učešće, da to učine popunjavanjem prijavne forme .

Iznos kotizacije po osobi za učešće na trodnevnoj konferenciji, u zavisnosti od datuma uplate i kategorije učesnika:

                                         Vrsta kotizacije

 

 

Učesnici

Kotizacija,

za rane uplate,

do 20. jula 2020.

Kotizacija,

za redovne uplate,

od 21. jula

do 30. septembra 2020.

Članovi udruženja i ustanova organizatora skupa 4.000 RSD 5.000 RSD
Drugi učesnici iz Srbije 4.500 RSD 6.000 RSD
Učesnici iz inostranstva 70 € 85 €
Članovi Mense iz inostranstva 60 € 75 €

Kotizacija obuhvata:

 • Prisustvo, praćenje i/ili učešće u radu Konferencije,
 • Štampani program Konferencije,
 • Sertifikat o učešću i Uverenje o pohađanom obliku stručnog usavršavanja za zaposlene u obrazovno-vaspitnim ustanovama u Republici Srbiji,
 • Prateći radni materijal,
 • Koktel dobrodošlice,
 • Osveženja u radnim pauzama.

Prijave i način uplate kotizacije

Prijavite svoje učešće na Konferenciji najkasnije do 20. juna (ukoliko prijavljujete izlaganje) ili do 10. oktobra 2020. godine (ukoliko ste učesnik bez izlaganja) popunjavanjem prijavne forme. Nakon popunjavanja prijavne forme, na svoju e-mail adresu dobićete predračun i uputstva za uplatu kotizacije.

Uputstvo za prijavu izlaganja/aktivnog učešća

Učešće na Konferenciji sa izlaganjem prijavljuje se popunjavanjem prijavne forme i dostavljanjem sažetka izlaganja (za sve oblike izlaganja i učešća: usmena, poster, radionice) do 20. juna 2020. godine na adresu konferencija@mensa.rs

Sažeci usmenih izlaganja naučnih/stručnih radova i poster prezentacija prijavljenih za Konferenciju “Darovitи i okruženje – porodično, obrazovno, poslovno” će nakon recenzentskog postupka i lekture biti objavljeni u Zborniku sažetaka Konferencije “Darovitи i okruženje – porodično, obrazovno, poslovno”. Sažeci autora koji ne uplate kotizaciju za učešće na Konferenciji do 10.10.2020. godine,  neće biti štampani u Zborniku sažetaka.

 

Sažetak/abstract se prijavljuje na dva zvanična jezika Konferencije (na srpskom ili jednom od jezika regiona, i na engleskom) i treba da ima sledeće odlike:

Pismo: latinično
Obim: do 500 reči
Format: Word
Font: Times New Roman
Prored: 1,0
Veličina slova:

 • Naslov (srspki/jedan od jezika regiona i engleski), 14 pt, bold
 • Autori sa afilijacijama (srpski/jedan od jezika regiona i engleski), 12 pt, regular
 • Sažetak i abstract (do 500 reči), 12 pt, regular
 • Ključne reči i Keywords (od 3 do 5), 12 pt, italic.

Sažetak pisati poštujući IMRAD format (izdvojiti: cilj rada/istraživanja, metod, rezultate i zaključak ili određene preporuke). Sažetak ne sadrži reference.

Sažetak/abstract za radionicu treba da sadrži naziv radionice, autore-voditelje radionice i afilijacije, cilj i ishode radionice (na srpskom ili jednom od jezika regiona, i na engleskom jeziku). Naznačiti maksimalan broj učesnika. Radionica može da traje najduže 60 minuta.

Opšte napomene:

Jedan autor se može prijaviti sa najviše dva sažetka, bez obzira na formu izlaganja (bilo kao autor ili koautor). Maksimalan broj autora po jednom izlaganju je četiri.

Svi prijavljeni radovi se upućuju na anonimnu recenzenziju na ocenu zadovoljenosti uslova za izlaganje na Konferenciji i štampanje u Zborniku sažetaka „Darovitи i okruženje – porodično, obrazovno, poslovno”.

Tekstovi sažetaka će biti podvrgnuti jezičkom lektorisanju.

 

Uputstva za izlagače:

Dužina usmenih izlaganja ograničena je na 10 minuta uz 5 minuta za diskusiju i pitanja. Prezentacije u Power Pointu dostaviti na mail adresu konferencija@mensa.rs najkasnije dva dana pre početka konferencije, do 21.10. 2020. godine u 23:59 časova.

 

Poster prezentacije mogu biti maksimalne veličine 80x110cm, portret ili landscape pozicije, jasno vidljivog teksta sa udaljenosti od 2m. Poster prezentacije autori lično donose na Konferenciju. U predviđenom vremenu prema Programu Konferencije u obavezi su da budu pored poster prezentacija zbog komunikacije sa zainteresovanim učesnicima. Nakon predviđenog vremena izlaganja poster prezentacija, autori uklanjaju svoje postere.

Preporučeni smeštaj

Za učesnike kojima je potreban smeštaj u Novom Sadu tokom trajanja Konferencije, preporučujemo sledeće smeštajne objekte:

Hotel Voyager *** (500 metara od Rektorata)

42 EUR jednokrevetna, 52 EUR dvokrevetna soba, 65 EUR trokrevetna soba + boravišna taksa 1,3 EUR (u cenu uključen doručak, pdv i wifi). Cene su po sobi/po noći.

 

Hotel Fontana*** (1,5 km od Rektorata, 15-20 minuta peške – lokacija u centru grada)

Jednokrevetna 42 EUR, dvokrevetna 55 EUR, trokrevetna 75 EUR, četvorokrevetna 89 EUR + boravišna taksa 1,2/1,3 EUR  (u cenu uključen doručak) Cene su po sobi/po noći.

 

Hotel Putnik*** (1 km od Rektorata, 10-15 minuta peške – lokacija u centru grada)

50 EUR jednokrevetna, 60 EUR dvokrevetna soba + boravišna taksa 1,3 EUR (u cenu uključen doručak, pdv i wifi). Cene su po sobi/po noći.

 

Hotel Aurora*** (2,1 km od Rektorata, 25 min peške – Dunavski kej)

32 EUR jednokrevetna, 24 EUR osoba u dvokrevetnoj sobi, 19 EUR osoba u trokrevetnoj sobi (u cenu uključen doručak i boravišna taksa). Cene su po osobi/po noći.

 

Hotel Centar**** (1,4 km, 15-20 minuta peške)

60 EUR jednokrevetna, 80 EUR dvokrevetna soba + boravišna taksa 1,3 EUR (u cenu ukljkučen doručak, pdv, wifi). Cene su po sobi/po noći.

Plaćanje ćete vršite direktno hotelu. Prilikom rezervacije naglasite da ste učesnici konferencije o darovitosti.

 

Mogućnost za izlagače literature i didaktičkog materijala

Ukoliko ste zainteresovani da predstavite stručnu literaturu, didaktički materijal ili drugi sadržaj od značaja za rad sa darovitima i temu Konferencije, molimo da se obratite organizatoru putem maila konferencija@mensa.rs najkasnije do 10. oktobra 2020. godine.

Sve dodatne informacije na web stranici Konferencije i putem mejl adrese: konferencija@mensa.rs

Program Konferencije

Program Konferencije će biti objavljen na web stranici Konferencije najkasnije do 15. oktobra 2020. godine.

Očekujući Vašu prijavu za učešće na Konferenciji i susret sa Vama u Novom Sadu, srdačno Vas pozdravljamo!

Organizacioni odbor Konferencije

 

 

Organizatori konferencije

Mensa Srbije
Visoka škola strukovnih studija za obrazovanje vaspitača Novi Sad
Društvo defektologa Vojvodine
Udruženje vaspitača Vojvodine
Nacionalni centar za talente

Partneri konferencije:
Učiteljski fakultet Univerziteta u Beogradu
Prirodno matematički fakultet Univerziteta u Novom Sadu
Fondacija Dositej Obradović 1925
Alijansa prosvetitelja Srbije