4. Konferencija 2021.

Udruženje građana Mensa Srbije

i partneri

pozivaju Vas na

Četvrtu međunarodnu

naučno-stručnu konferenciju

“Daroviti i okruženje – porodično, obrazovno, poslovno”

24  – 26. septembar 2021. godine, Beograd

Mesto: Institut za moderno obrazovanje (Masarikova 5, Beograd, Srbija).

Zbornik sažetaka konferencije “Daroviti i okruženje – porodično, obrazovno, poslovno”

Zbornik radova sa konferencije “Daroviti i okruženje – porodično, obrazovno, poslovno”

Program Konferencije

Uvodni izlagači:

Dr Csilla Fuszek – European Talent Support Network, Mađarska
Dubravko Čop – Udruga DAR, Hrvatska
Dr Lada Marinković – Visoka škola strukovnih studija za obrazovanje vaspitača Novi Sad, Srbija
MSc Marinela Šćepanović – Alijansa prosvetitelja Srbije
Uroš Mihajlović, People & Culture Business Partner, ManpowerGroup, Srbija

Cilj konferencije:

Cilj ovogodišnje konferencije je razmatranje odnosa fenomena darovitosti i onih faktora koji direktno utiču na njeno prepoznavanje, podršku, razvoj i puno ostvarenje. Ti faktori su porodica, sistem obrazovanja i svet rada, poslovno okruženje, u kojem darovitost može da se ispolji u različitim domenima. Želimo da podstaknemo diskusije, istraživanja i izlaganja primera dobre prakse koji će doprineti povoljnijem okruženju za razvoj darovitih i kreativnih pojedinaca u našem društvu. Želimo da konferencija bude mesto učenja iz međunarodnih iskustava i multidisciplinarnog pristupa stručnjaka, praktičara, obrazovnih stručnjaka, poslodavaca, donosioca politika i svih zainteresovanih za ovaj fenomen. Osim značajnih tema koje se odnose na porodično, obrazovno i poslovno okruženje, koja su sva u interakciji sa darovitošću, ove godine posebnu pažnju želimo da posvetimo primerima koji slikovito pokazuju kako daroviti, kreativni i inovativni pojedinci u (ne)podsticajnom okruženju (ne)mogu iskazati svoje sposobnosti.

Učesnici: Konferencija je namenjena vaspitačima, učiteljima, nastavnicima, stručnim saradnicima, defektolozima, lekarima, zaposlenima u javnim servisima, administracijama i upravama, medijskim radnicima, studentima i svima drugima koji se u svom radu susreću i bave darovitom decom, mladima i odraslima, iz zemlje i inostranstva.

Jezici Konferencije: srpski, jezici regiona i engleski.

Konferencija će biti akreditovana kao oblik stručnog usavršavanja zaposlenih u obrazovno-vaspitnim ustanovama u Republici Srbiji i doneće učesnicima 6 (šest) bodova.

Pozivamo Vas da prijavite svoje učešće na Konferenciji u formi usmenog izlaganja, poster prezentacije, radionice, ili da učestvujete kao slušalac, bez izlaganja.

Svoja izlaganja možete prijaviti na neku od sledećih podtema:

 • Odnos darovitosti i porodičnog okruženja,
 • Odnos darovitosti i obrazovnog okruženja,
 • Odnos darovitosti i poslovnog okruženja,
 • Darovitost – opšta pitanja,
 • Vaspitno-obrazovni rad sa darovitima,
 • Aktuelni i alternativni pristupi u radu sa darovitima,
 • Prepoznavanje i identifikacija darovite dece, mladih i odraslih
 • Dodatna podrška darovitim osobama,
 • Etička pitanja o darovitima,
 • Osnaživanje profesionalaca za rad sa darovitima,
 • Podrška porodici darovitih
 • Tržište rada i odnos prema darovitima
 • Odnos društva prema darovitima,

– i druge relevantne teme.

Važni datumi:

 • do 01. jula 2021. do 10. jula 2021. – prijava rezime – usmenog izlaganja ili poster prezentacije;
 • 15. jula 2021. – obaveštenje o prihvatanju rezimea (uz informaciju o potrebnim korekcijama);
 • 20. jula 2021. – rok za slanje korigovanog rezimea;
 • 15. avgust 2021. – prijava rada u celini;
 • 29. avgust 2021. – obaveštenje o prihvatanju rada
 • 5. septembar 2021. – rok za slanje korigovanih radova u celini
 • 6. septembar 2021. godine – poslednji rok za uplatu kotizacije za učesnike izlagače i autore radova u Zborniku radova.

Uplata kotizacije:

 • do 20. jula 2021. godine – rok za rane uplate po nižoj ceni
 • do 17. septembra 2021. godine – rok za uplate po redovnoj ceni.

Molimo sve učesnike koji prijavljuju svoje učešće, da to učine popunjavanjem prijavne forme .

Iznos kotizacije po osobi za učešće na trodnevnoj konferenciji, u zavisnosti od datuma uplate i kategorije učesnika:

                                         Vrsta kotizacije

Učesnici

ISTEKAO ROK Kotizacija,

za rane uplate,

do 20. jula 2021.

Kotizacija,

za redovne uplate,

od 21. jula

do 17. septembra 2021.

Članovi udruženja i ustanova organizatora skupa 4.000 RSD 5.000 RSD
Drugi učesnici iz Srbije 4.500 RSD 6.000 RSD
Učesnici iz inostranstva 70 € 85 €
Članovi Mense iz inostranstva 60 € 75 €

Kotizacija obuhvata:

 • Prisustvo, praćenje i/ili učešće u radu Konferencije,
 • Štampani program Konferencije i Zbornik sažetaka,
 • Zbornik radova,
 • Sertifikat o učešću i Uverenje o pohađanom obliku stručnog usavršavanja za zaposlene u obrazovno-vaspitnim ustanovama u Republici Srbiji,
 • Prateći radni materijal,
 • Koktel dobrodošlice,
 • Osveženja u radnim pauzama.

Prijave i način uplate kotizacije

Prijavite svoje učešće na Konferenciji najkasnije do 01. 10. jula (ukoliko prijavljujete izlaganje) ili do 10. septembra 2021. godine (ukoliko ste učesnik bez izlaganja) popunjavanjem prijavne forme. Nakon popunjavanja prijavne forme, na svoju e-mail adresu dobićete predračun i uputstva za uplatu kotizacije. Napominjemo da će kolegama koji ne budu mogli ili želeli da fizički prisustvuju konferenciji, biti omogućeno online učešće.

Uputstvo za prijavu rezimea (usmena izlaganja, poster prezentacije i radionice)

Učešće na Konferenciji sa izlaganjem prijavljuje se popunjavanjem prijavne forme i dostavljanjem sažetka izlaganja (za sve oblike izlaganja i učešća: usmena prezentacija, poster, radionice) do 01. 10. jula 2021. godine na adresu konferencija@mensa.rs

Sažeci usmenih izlaganja i poster prezentacija

Sažetak se prijavljuje na dva zvanična jezika Konferencije (na srpskom ili jednom od jezika regiona, i na engleskom) i treba da ima sledeće odlike:

Pismo: latinično ili ćirilično
Obim: do 500 reči

Format: Word (.doc ili .docx)
Font: Times New Roman
Prored: 1,0
Veličina slova:

 • Naslov (srspki/jedan od jezika regiona i engleski), 14 pt, bold, capital
 • Autori sa afilijacijama (srpski/jedan od jezika regiona i engleski), 12 pt, regular
 • Sažetak i abstract (do 500 reči), 12 pt, regular
 • Ključne reči i Keywords (do 5), 12 pt, italic.

Sažetak pisati poštujući IMRAD format (izdvojiti: cilj rada/istraživanja, metod, rezultate i zaključak ili određene preporuke). Sažetak ne sadrži reference.

Primer formata sažetka

Sažetak za radionicu treba da sadrži naziv radionice, autore-voditelje radionice i afilijacije, cilj i ishode radionice. Naznačiti maksimalan broj učesnika. Radionica može da traje najduže 60 minuta.

Opšte napomene:

Jedan autor se može prijaviti sa najviše dva izlaganja, bez obzira na formu izlaganja (bilo kao autor ili koautor). Maksimalan broj autora po jednom izlaganju je četiri.

Svi prijavljeni radovi se upućuju na anonimnu recenzenziju na ocenu zadovoljenosti uslova za izlaganje na Konferenciji i štampanje u Zborniku sažetaka „Daroviti i okruženje – porodično, obrazovno, poslovno”.

VAŽNO uputstvo za izlagače:

Dužina usmenih izlaganja ograničena je na 10 minuta uz 5 minuta za diskusiju i pitanja.

Poster prezentacije mogu biti maksimalne veličine 80x110cm, portret ili landscape pozicije, jasno vidljivog teksta sa udaljenosti od 2m. Poster prezentacije autori lično donose na Konferenciju. U predviđenom vremenu prema Programu Konferencije u obavezi su da budu pored poster prezentacija zbog komunikacije sa zainteresovanim učesnicima. Nakon predviđenog vremena izlaganja poster prezentacija, autori uklanjaju svoje postere.

Molimo sve izlagače da svoje prezentacije pošalju na mail konferencija@mensa.rs (u Power Pointu) najkasnije do 23.09.2021. bez obzira da li izlažu uživo ili on line.

Za izlagače koji će izlagati online, biće organizovan probni sastanak 23.09.2021. (blagovremeno će biti obavešteni meilom o linku i vremenu probnog izlaganja).

Sažeci usmenih izlaganja naučnih/stručnih radova i poster prezentacija i radionica prijavljenih za Konferenciju “Daroviti i okruženje – porodično, obrazovno, poslovno” će nakon recenzentskog postupka biti objavljeni u Zborniku sažetaka Konferencije “Daroviti i okruženje – porodično, obrazovno, poslovno”.

Sažeci autora koji ne uplate kotizaciju za učešće na Konferenciji do 06.09.2021. godine, neće biti štampani u Zborniku sažetaka ni u Programu skupa.

Uputstvo za radove u celini

U Zborniku radova biće štampana izlaganja u celini sa konferencije „Daroviti i okruženje – porodično, obrazovno, poslovno”, koje su autori priredili u formi naučno/stručnog članka, prema Uputstvu za priređivanje radova, i tekst poslali na adresu konferencije (konferencija@mensa.rs) najkasnije do 15. 08. (avgusta) 2021.

Zbornik radova će biti objavljen u štampanoj formi i priređen za datume održavanje konferencije sa ISBN i UDC oznakama (24 – 26. 09. 2021).

Recenzentski postupak, povratna informacija i korekcije biće završene do 05.09.2021. Autori mogu da očekuju prvu informaciju o prihvaćenosti rada za objavljivanje u Zborniku u roku od dve nedelje od slanja rada. Autori preuzimaju obavezu da tražene izmene izvrše najkasnije do 05.09.2021.
Rad će nakon recenzije po potrebi biti vraćen autoru na konačnu doradu/dopunu u skladu sa Uputstvom.

Radove će recenzirati kompetentni domaći i međunarodni recenzenti.

Jezici objavljivanja radova su: srpski, jezici okruženja i engleski.
Autori su odgovorni za lekturu srpskog i engleskog sažetka, kao i lekturu celokupnog teksta.
Jedan autor/koautor se može pojaviti na najviše dva (2) rada. Broj autora i koautora: najviše četiri (4) na jednom radu.
Radovi će tokom recenzentskog postupka biti provereni na plagijarizam i autoplagijarizam.

Rad mora imati sledeće karakteristike:

Jezik: srpski, jezici regiona ili engleski, sa sažetkom/abstraktom na jeziku na kojem je rad napisan i engleskom jeziku..
Obim: do 10 stranica A4 formata (orginalni naučni rad), 5-10 stranica (stručni i pregledni rad). Jedna stranica ima 1800 karaktera.
U Zborniku radova mogu se objaviti i prikazi publikacija o darovitosti koji ne smeju biti duži od dve strane (treba navesti sve relevantne podatke o publikaciji: autori, naslov publikacije, izdavač, mesto i godina izdanja, kratak sadržaj, komentar autora prikaza).
Radovi se dostavljaju u .docx formatu.
Font: Times New Roman, ćirilično ili latinično pismo.
Prored: 1,5

Slike i grafikoni: Ilustracije, fotografije, tabelarni i slični prilozi dostavljaju se uz tekst obavezno kao prilog. Oni moraju da budu u formatu i rezoluciji pogodnoj za štampu.

Ilustracije treba dostavljati u obliku digitalnih slika u .eps, .tiff ili .jpg (maximum quality) formatu. Voditi računa da će štampa biti crno-bela a ne u boji.

Tabele i grafikone dostaviti tako da se font može prilagoditi dizajnu Zbornika, u .docx ili .xlsx (Word ili Excel) formatu. Tabele i slike pošaljite u posebnom dokumentu a u tekstu rada jasno naznačite mesto, broj i naziv priloga.

Rad treba da sadrži:

Naslov na srpskom, jezicima okruženja i obavezno na engleskom jeziku, – 14 pt, bold, capital
Imena i prezimena svih autora – 12 pt, regular,
Afilijacije, redosledom: Ustanova, grad, država – 10 pt, regular,
Sažetak na srpskom,/jezicima okruženja i na engleskom jeziku, do maksimalno 300 reči svaki – 12pt, regular,
Ključne reči: do 5 reči – 12 pt, italic,
Struktura teksta rada (Uvod, Metod, Rezultati, Diskusija, Zaključak) – 12pt, regular,
Literatura – 10 pt, regular; Citatni stil: APA 7

Primer formata rada

Uslov za objavljivanje rezimea, kao i rada u celini, je plaćena kotizacija za prvog autora rada, odnosno autora koji prezentuje rad. Rad za koji do 06. septembra. 2021. nije uplaćena nijedna kotizacija neće biti uvršten u Program skupa, Zbornik rezimea niti u Zbornik radova.

Autori mogu prijaviti svoj rad samo za objavljivanje u zborniku radova, bez obaveze prezentovanja rada na Konferenciji. U ovom slučaju, potrebno je da prvi autor rada uplati iznos jedne kotizacije (6.000 RSD) na ime troškova recenziranja i objavljivanja rada u zborniku, najkasnije do 06. 09. 2021. godine.

Sve dodatne informacije na web stranici Konferencije i putem mejl adrese: konferencija@mensa.rs

Program Konferencije

Program Konferencije će biti objavljen na web stranici Konferencije najkasnije do 15. septembra 2021. godine.

Očekujući Vašu prijavu za učešće na Konferenciji i susret sa Vama u Beogradu, srdačno Vas pozdravljamo!

Organizacioni odbor Konferencije

Organizatori konferencije

Mensa Srbije
Visoka škola strukovnih studija za obrazovanje vaspitača Novi Sad
Društvo defektologa Vojvodine
Udruženje vaspitača Vojvodine
Nacionalni centar za talente

Partneri konferencije:
Učiteljski fakultet Univerziteta u Beogradu
Prirodno matematički fakultet Univerziteta u Novom Sadu
LINK education alliance
Fondacija Dositej Obradović 1925
Alijansa prosvetitelja Srbije