2. Konferencija 2018.


Visoka škola strukovnih studija za obrazovanje vaspitača Novi Sad
Fakultet za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju Beograd
Udruženje vaspitača Vojvodine
Društvo defektologa Vojvodine i
Nacionalni centar za talente

održali su

Drugu međunarodnu stručno-naučnu konferenciju
“Darovitost, obrazovanje i razvoj”

31. jul – 2. avgust 2018. godine

Mesto: Hotel “Metropol Palace”, Beograd, Srbija.

ZAKLJUČCI KONFERENCIJE

ZBORNIK SAŽETAKA DRUGE MEĐUNARODNE KONFERENCIJE “DAROVITOST, OBRAZOVANJE I RAZVOJ”

TEMATSKI ZBORNIK “DAROVITOST, OBRAZOVANJE I RAZVOJ”

Cilj i učesnici konferencije:

Razmatranje teorijskih i praktičnih saznanja o darovitosti, nadarenosti, izuzetnosti i talentovanosti dece, mladih i odraslih; razmena i deljenje iskustava, znanja i veština o radu sa darovitima; analiza odnosa prema darovitima; razmatranje procesa obrazovanja darovitih, metoda i pristupa u vaspitno-obrazovnom radu sa darovitima;  mogućnosti unapređivanja odnosa društva prema darovitima; potrebe razvoja kapaciteta za rad sa darovitima; podizanje nivoa svesti svih učesnika u raznim sektorima o potrebama za dodatnom pažnjom i posebnim radom sa darovitim osobama.

Učesnici: Konferencija je namenjena vaspitačima, učiteljima, nastavnicima, stručnim saradnicima, defektolozima, lekarima, zaposlenima u javnim servisima, administracijama i upravama, medijskim radnicima, studentima i svima drugima koji se u svom radu susreću i bave darovitom decom, mladima i odraslima, iz zemlje i inostranstva.

Jezici Konferencije: srpski, hrvatski, bosanski i engleski.

Podteme

– Darovitost – pojam i terminologija,
– Vaspitno-obrazovni rad sa darovitima,
– Aktuelni i alternativni pristupi u radu sa darovitima,
– Otkrivanje i prepoznavanje darovite dece, mladih i odraslih,
– Porodica i daroviti,
– Dodatna podrška darovitim osobama,
– Etička pitanja o darovitima,
– Stimulativni programi za darovite,
– Osnaživanje profesionalaca za rad sa darovitima,
– Odnos društva prema darovitima,
– i druge relevantne teme.

Program Konferencije