1. Konferencija 2017

u partnerstvu sa

Visokom školom strukovnih studija za obrazovanje vaspitača, Novi Sad
Društvom defektologa Vojvodine
Udruženjem vaspitača Vojvodine
Nacionalnim centrom za talente

je organizovala

Međunarodnu naučno-stručnu konferenciju

Darovitost – prepoznavanje i podrška

U Novom Sadu, 29.09.2017. – 1.10.2017. u hotelu Putnik

ZAKLJUČCI KONFERENCIJE

ZBORNIK SAŽETAKA KONFERENCIJE “DAROVITOST – PREPOZNAVANJE I PODRŠKA”

TEMATSKI ZBORNIK “DAROVITOST”

Cilj  konferencije:

Razmatranje teorijskih postavki i praktičnih iskustava u radu sa darovitom (talentovanom i izuzetnom) decom, mladima i odraslim osobama; razmena i deljenje znanja i veština o radu sa darovitima; razmatranje postignuća i perspektiva razvoja odnosa prema ovim osobama; podizanje nivoa svesti svih učesnika u raznim sektorima o potrebama za dodatnom pažnjom i posebnim radom sa darovitim osobama.

Učesnici konferencije:

Konferencija je namenjena vaspitačima, učiteljima, nastavnicima, stručnim saradnicima, defektolozima, lekarima, zaposlenima u javnim servisima i upravama, medijskim radnicima, studentima i drugima koji se u svom radu susreću i bave darovitom decom, mladima i odraslima, iz zemlje i inostranstva.

Konferencija je akreditovana kao oblik stručnog usavršavanja zaposlenih u vaspitno-obrazovnim ustanovama i u ustanovama socijalne zaštite u Srbiji.

Jezici Konferencije: srpski, engleski, hrvatski.

Podteme:

– Vaspitno-obrazovni rad sa darovitom (talentovanom i izuzetnom) decom, mladima i odraslima,
– Bogaćenje znanja i veština darovitih,
– Aktuelni pristupi u radu darovitima,
– Otkrivanje i prepoznavanje darovite dece, mladih i odraslih,
– Podizanje darovite dece,
– Dodatna podrška darovitim osobama,
– Etička pitanja o darovitima,
– Stimulativni programi za darovite,
– Osnaživanje profesionalaca za rad sa darovitima,
– Odnos društva prema darovitima.

Pogledajte PROGRAM KONFERENCIJE